Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Lexius Staffing respecteert de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Luxemburgse Privacywet van 2 augustus 2002. Alle persoonlijke gegevens die u via deze website, per email of tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt, kunnen in de databanken van Lexius Staffing worden opgeslagen. Zij zullen worden gebruikt om uw sollicitatie te beoordelen. Emailgegevens zullen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van bedrijfsnieuws, bedrijfscommunicatie of vacatures. Deze gegevens zullen niet worden overgemaakt aan derden. U heeft te allen tijde het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen en te laten verwijderen, onder de voorwaarden beschreven in de respectieve privacywetgevingen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be) of op de website van de Luxemburgse Commission  Nationale pour la Protection des Données (www.cnpd.public.lu). U kan elk verzoek tot toegang, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens richten aan: info@lexiusstaffing.com