Skip to content
Warning: To enhance the user experience on this site we use cookies. I agree I disagree

This position has already been filled

Luxembourg

Onze client is een van de grootste Luxemburgse banken, die deel uitmaakt van een groep van meer dan 100.000 werknemers in meer dan 60 landen. Daarmee is het een van de grootste Europese bankengroepen.

Deze cliënt zoekt een nederlandstalige bankjurist teneinde de bestaande equipe van 5 juristen te vervoegen.

Function

Als bankjurist verleent u juridisch advies aan het directiecomité alsmede aan de interne diensten en zoekt u pragmatische juridische oplossingen teneinde de bankdoelstellingen te bereiken binnen het stricte juridische kader van de interne procedures en de bankwetgeving;

U bent verantwoordelijk voor het opstellen en het up to date houden van de bankdocumentatie, waaronder de algemene voorwaarden, de mandaten voor discretionnair beheer, de contracten met andere financiële instellingen en leveranciers etc, alsmede voor het aanpassen van de interne procedures in het licht van nieuwe wetgeving of prudentiële vereisten;

U onderzoekt de contractvoorstellen die u voor advies worden voorgelegd door andere bankdiensten om hun conformiteit met de interne procedures en de geldende wetgeving af te toetsen;

U onderhandelt met tegenpartijen in de pré-gerechtelijke fase teneinde een minnelijke schikking te bekomen;

U evalueert of het aangewezen is om gerechtelijke procedures op te starten  en, zo ja, mandateert u de advocaten van de bank en stuurt u ze aan;

U onderhoudt de contacten met de toezichthouders en met de autoriteiten die optreden in het kader van justiciële onderzoeken;

U volgt de wetgevende, doctrinale en jurisprudentiële evolutie in internationaal, Europees, Luxemburgs, Belgisch en Frans recht op de voet in de materies die voor de bank van belang zijn;

Er zal u van tijd tot tijd worden gevraagd een dieptestudie uit te voeren van een juridische onderwerp dat voor de bank van belang is.

Profile

U beschikt over een Master in de rechten, u bent perfect tweetalig NL/FR en daarnaast bent u het Engels machtig;

U hebt minstens 7 jaar ervaring in bank- en contractenrecht in een advocatenkantoor of als bedrijfsjurist in een bank, en u beschikt tevens over een goede kennis van het vennootschapsrecht, erfrecht, verzekeringsrecht en zekerheidsrecht;

Idealiter bent u vertrouwd met het Luxemburgse bankenrecht- en landschap alsmede met de werking van de Luxemburgse toezichtsinstellingen;

U bent communicatief en slaagt erin complexe juridische vraagstukken op een duidelijke manier uiteen te zetten, zowel mondeling als schriftelijk;

U bent een team player die de aandacht van de andere juristen vestigt op interessante evoluties in het recht en die makkelijk informatie uitwisselt;

U bent hands-on, pro-actief en wacht geen instructies af om actie te ondernemen.

Offer

Als lid van de juridische equipe van deze bank, wordt u werknemer van een van de grootste Europese bankgroepen. U zal terechtkomen in een hechte, relatief jonge en dynamische ploeg, die beschikt over een uitgebreide en up to date juridische bibliotheek die zowel het Luxemburgse, Belgische als Franse recht bestrijkt en die zich erop beroemt slechts het uiterste minimum aan juridisch werk uit te besteden aan externe raadgevers.

U zal tevens de kans krijgen deel te nemen aan de externe vertegenwoordiging van de bank als lid van juridische werkgroepen of als deelnemer in conferenties.

Tot slot mag u rekenen op een attractieve vergoeding.

Submit CV

Submit your legal, tax or compliance CV

Submit your legal, tax or compliance CV close