Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Lexius Staffing is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder nummer B-AA11.011. De Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 juni 2003 en haar Uitvoeringsbesluit van 15 april 2004 vereisen dat elk bureau voor private arbeidsbemiddeling de tekst waarin de rechten van de werkzoekende en de werkgever worden uiteengezet, kenbaar maakt. U vindt deze tekst op volgende link:

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/documents/16195/34537/Rechten+en+plichten.pdf/da24049e-acc1-4cc2-88bb-c550152fc1ca

Lexius Staffing is eveneens in het bezit van een exploitatievergunning in het Groothertogdom Luxemburg onder nummer 10012768/2.

Aansprakelijkheid

De informatie op www.lexiusstaffing.com is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan niet uitgesloten worden dat de de informatie op deze site onvolledig, niet actueel, voor meerdere interpretaties vatbaar of onjuist is. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, kan Lexius Staffing niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de gepubliceerde informatie, producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie, van de producten of diensten op deze site. Het gebruik van de informatie, producten of diensten op deze site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links

Op deze site zijn mogelijks links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.lexiusstaffing.com.  Lexius Staffing heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.


Lexius Staffing neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de bezoekers van haar website. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of storingen als gevolg van virussen of wormen, voor eventuele internetonderbrekingen ingevolge technische problemen, of voor de inhoud van de websites van de bedoelde derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website kan informatie bevatten die beschermd is door het auteursrecht. Bijgevolg mag geen informatie van deze website geheel of gedeeltelijk overgemaakt worden aan derden zonder voorafgaande toestemming van Lexius Staffing. U mag wel kopieën maken voor persoonlijk gebruik, om de informatie te lezen of door te nemen.

Links, hyperlinks of framed links naar deze website zijn enkel toegestaan mits de voorafgaande toestemming van Lexius Staffing.