Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Laatst herzien: 23 mei 2018

Executive Search Belgium NV en Executive Search Luxemburg NV, tesamen “Lexius Staffing” (collectief “Lexius Staffing,” “wij,” of “ons”) nemen gegevensbescherming uiterst serieus. Deze Kennisgeving Privacybeleid (“Kennisgeving”) zet uiteen wie wij zijn, hoe wij persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Deze Kennisgeving betreft persoonsgegevens die wij verzamelen (terminologie wordt hieronder weergegeven in rubriek 1, Belangrijke termen):
(a) in samenhang met onze werving van juridische, fiscale en compliance profielen alsmede met onze legal, tax en compliance interim management diensten en andere dienstverlening (de “Diensten”), of wij nu bezig zijn u te werven voor een functie bij een Cliënt, u beoordelen als werknemer van een Cliënt, exceptionele kandidaten werven voor u als Cliënt, een relatie met u hebben als samenwerkend partner, of met u in overleg zijn als Bron of Referent in relatie tot een van onze kandidaten (zie rubriek 2); en
(b) wanneer u onze website (http://www.lexiusstaffing.com) (de “website”) bezoekt en in verband met onze gebruikelijke activiteiten, zoals in samenhang met onze evenementen en marketingactiviteiten (zie rubriek 3).

Deze Kennisgeving is niet van toepassing op eender welke andere gegevensverzameling of -verwerking, waaronder zonder beperking de gegevensverzamelingspraktijken van andere webpagina's waar wij op onze website naar doorverwijzen.

1. DE BASIS

1.1 Over ons

Lexius Staffing is een executive searchkantoor gespecialiseerd in de werving van juridische, fiscale en compliance profielen alsmede in legal, tax en compliance interim management diensten met kantoren in Brussel, Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg. Onze consultants werken met overheids-, private en non-profit organisaties in alle bedrijfstakken en gebieden.

1.2 Belangrijke termen

In deze Kennisgeving komt u de volgende termen tegen welke hieronder uiteen worden gezet:

  • “Cliënt” wil zeggen ieder van onze klanten en hun werknemers die leidinggevenden willen werven of beoordelen en aan wie wij diensten verlenen;
  • “Kandidaat” wil zeggen iedere kandidaat, sollicitant, mogelijke kandidaat of werknemer van een cliënt die wordt overwogen, beoordeeld of geëvalueerd door Lexius Staffing in samenhang met de diensten;
  • “Referent” wil zeggen iedere persoon die werkgelegenheid biedt aan of een persoonlijke referentie geeft over een bepaalde kandidaat;
  • “Bron” wil zeggen iedere persoon die een potentiële kandidaat helpt identificeren en marktinformatie over deze kandidaat biedt;
  • “Leverancier” wil zeggen iedere entiteit anders dan Lexius Staffing die producten of diensten levert aan Lexius Staffing conform een overeenkomst met Lexius Staffing.

2. GEGEVENS VERZAMELD VIA DIENSTEN

Deze rubriek betreft gegevens die wij verzamelen en verwerken over Kandidaten, Cliënten, Referenten, Bronnen  en Leveranciers.

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

GEGEVENS VAN KANDIDATEN

Gegevens die kandidaten aan ons leveren: Bent u Kandidaat, dan biedt u ons mogelijk persoonsgegevens aan, bijvoorbeeld wanneer u uw CV uploadt naar ons kandidatenportaal via onze website, wanneer u uw CV per e-mail toestuurt aan een Lexius Staffing wervingsconsultant, wanneer u met een Lexius Staffing wervingsconsultant spreekt, of wanneer u op eender welke wijze met ons communiceert in samenhang met onze diensten. Bovendien kunnen wij, zoals hieronderstaat beschreven, gegevens over u verzamelen uit andere Bronnen. U bent niet verplicht Lexius Staffing van gegevens te voorzien of deel uit te maken van diensten die wij bieden. Als zodanig beschouwen wij alle gegevens die wij direct via u verzamelen als vrijwillig aangeleverd. Echter, als u bepaalde gegevens niet aan ons wilt aanleveren, is het mogelijk dat u ons beperkt in onze overweging van u in relatie tot onze diensten.

Over het algemeen kunnen wij onder andere de volgende gegevens verzamelen over alle kandidaten:
• contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, postadres, en telefoonnummer;
• CV-gegevens: zoals uw contactgegevens, werkervaring, opleidingen, professionele kwalificaties, evenals taalvaardigheden, en andere vaardigheden en activiteiten.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij ook de volgende aanvullende gegevens verzamelen over kandidaten:

• identificatiegegevens: zoals burgerlijke/huwelijkse staat, pasfoto, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en nationale identificatiecode (zoals paspoort-/identiteitskaartnummer);
• Levensstijlkeuzes en persoonlijkheidsprofiel: zoals vrijwilligerswerk en lidmaatschappen, hobby's, sociale activiteiten, en/of individuele voorkeuren, intellectuele vermogens, persoonlijkheid, gedrag, leidinggevende eigenschappen, en/of karaktereigenschappen;
• Gegevens betreffende gezondheid en strafrechtelijke veroordelingen: waar dat van toepassing is en in overeenstemming met plaatselijke wetgeving zullen wij mogelijk ook gegevens verzamelen in samenhang met uw gezondheid (waaronder fysieke en/of mentale gezondheid waaronder invaliditeitsgerelateerde informatie) en/of details betreffende mogelijke strafrechtelijke veroordelingen;
• Financiële gegevens: om kosten te vergoeden die zijn gemaakt in verband met onze Diensten (bijv. reiskosten, overnachtingen en/of maaltijden voor een sollicitatiegesprek met een Cliënt) hebben wij mogelijk bepaalde financiële gegevens nodig om de gemaakte kosten te documenteren en te vergoeden (bijv. uw rekeningnummer en/of creditcardnummer);
• Overige gegevens: zoals eventuele militaire dienst, gegevens over compensaties en voordelen (indien door de plaatselijke wetgeving toegestaan), prestaties, informatie over afhankelijke personen, immigratiestatus en eventuele andere relevante gegevens die u met ons wilt delen. Wij houden ook een register bij van uw marketingvoorkeuren en uw contactgeschiedenis met ons bedrijf.

Gegevens over kandidaten die wij verzamelen van derden: Het is mogelijk dat wij de hierboven genoemde persoonsgegevens over u verzamelen uit publiekelijk toegankelijke bronnen en via derden, waaronder, onder de volgende omstandigheden: (i) Bronnen en Referenten kunnen persoonsgegevens over u doorgeven; (ii) onze Cliënten kunnen persoonsgegevens over u doorgeven; (iii) we verkrijgen informatie over u vanuit een publiekelijk toegankelijke derde partij (bijv. LinkedIn, nieuwsreportages, persberichten); en (iv) wij verzamelen mogelijk persoonsgegevens over u via een gegevensprovider. Wanneer wij informatie over u ontvangen van een derde partij of een samenwerkende partner, nemen wij de nodige stappen om zeker te zijn dat een dergelijke derde partij deze informatie met wettelijke toestemming of volgens wettelijke vereiste aan ons doorgeeft.

Gegevens die Cliënten aan ons doorgeven: Onze Cliënten kunnen persoonsgegevens aan ons doorgeven over bepaalde kandidaten in samenhang met onze diensten (bijvoorbeeld kunnen zij ons een lijst met kandidaten sturen die zij graag door ons willen laten beoordelen). Over het algemeen verwerken wij deze persoonsgegevens namens onze Cliënt. Wij gebruiken deze gegevens om diensten te verlenen aan onze Cliënt en volgens de instructies van onze Cliënt. Onder deze omstandigheden is het onze Cliënt die aangeeft welke persoonsgegevens wij dienen te verzamelen en hoe deze gebruikt moeten worden. Heeft u privacygerelateerde vragen of zorgen over de privacy-gerelateerde praktijken van een Cliënt of de keuzes die een Cliënt heeft gemaakt betreffende het delen van uw gegevens met ons of met een derde partij, neem dan contact op met deze Cliënt of bekijk hun Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van onze Cliënten, die kunnen verschillen van het beleid in deze Kennisgeving.


GEGEVENS VAN CLIËNTEN

Gegevens die Cliënten aan ons doorgeven: In het kader van de diensten die wij u leveren, is het nodig gegevens te verzamelen over u of personen in uw organisatie. Over het algemeen hebben wij slechts uw contactgegevens nodig of de contactgegevens van personen in uw organisatie (zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, en functienaam) om zeker te zijn dat onze relatie soepel verloopt. Wij houden tevens een register bij van onze contacten met u. Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens over u bewaren die iemand in uw organisatie aan ons heeft doorgegeven.

Gegevens over Cliënten die wij verzamelen van derden: Waar dit van toepassing is en in overeenstemming met plaatselijke wet- en regelgeving is het mogelijk dat wij meer gegevens verzamelen over u en uw collega's via andere bronnen, over het algemeen voor volledigheid of voor andere marktinformatie, waaronder: (i) marktonderzoek door derden en door het analyseren van online en offline media (dat wij zelf kunnen uitvoeren of door andere organisaties laten doen); (ii) van aanwezigheidsdocumentatie betreffende relevante evenementen; en/of (iii) van andere beperkte bronnen en derden.

GEGEVENS VAN REFERENTEN

Gegevens die Referenten ons leveren: Bij het verkrijgen van een Referentie van u over een van onze kandidaten, kunnen wij uw contactgegevens verwerken (zoals naam, e-mailadres, en telefoonnummer). Ook is het mogelijk dat wij bepaalde professionele gegevens verwerken (zoals uw functienaam, beroep, academische en professionele kwalificaties, en werkervaring) en uw connectie met de Kandidaat (zoals uw relatie tot, ervaring met, en opinies over de betreffende Kandidaat). Over het algemeen verzoeken wij Kandidaten ons zoveel mogelijk gegevens aan te leveren, maar wij kunnen dit aanvullen met gegevens die wij over u verzamelen van publiekelijk toegankelijke bronnen (als LinkedIn) of door de informatie rechtstreeks bij u op te vragen.

GEGEVENS VAN BRONNEN

Gegevens verzameld van diverse bronnen: Wij kunnen uw contactgegevens verwerken (zoals naam, emailadres, en telefoonnummer), professionele gegevens (zoals functienaam, beroep, academische en professionele kwalificaties, en werkervaring) en gegevens over uw connectie met onze Kandidaat (zoals uw relatie tot, ervaring met, en mening over de betreffende Kandidaat). Wij vragen deze gegevens mogelijk rechtstreeks op bij u of verzamelen deze via publiekelijk toegankelijke bronnen (zoals LinkedIn). In sommige gevallen verzamelen wij deze gegevens via onze kandidaten.

GEGEVENS VAN LEVERANCIERS

Gegevens die leveranciers ons aanleveren: Wij hebben een beperkte hoeveelheid gegevens nodig van onze leveranciers om ons ervan te verzekeren dat de samenwerking soepel verloopt. Wij hebben de contactgegevens nodig van relevante personen in uw organisatie om met u te kunnen communiceren. Wij hebben ook informatie nodig zoals uw bankgegevens, zodat wij u kunnen vergoeden voor de diensten die u ons levert (indien dit contractueel tussen ons is overeengekomen).


2.2 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze diensten verzamelen, kunnen op een aantal manieren worden gebruikt.

GEGEVENS VAN KANDIDATEN:

Over het algemeen gebruiken wij gegevens van kandidaten voor de volgende doeleinden:

Wervingsactiviteiten: om onze diensten te verlenen aan onze Cliënten, waaronder het contacteren van potentiële Kandidaten voor juridische, fiscale of complianceposities, zowel tijdelijk als permanent; het verzenden van uw gegevens naar onze Cliënten; en/of het verifiëren van de gegevens die u heeft aangeleverd (zoals door informatie op te vragen bij derden (bijv. Referenten)). Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere zakelijke doelen, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het creëren van geanonimiseerde datasets voor onderzoek, statistieken en analyses, het creëren van kennisoverdracht (zoals een whitepaper), het vaststellen van de doeltreffendheid van onze diensten, en/of het uitbreiden, personaliseren en verbeteren van onze kenmerken, producten en diensten.

Marketingactiviteiten: om u informatie toe te sturen (zoals rapportages, promoties, onderzoek, whitepapers, evenementen en algemene informatie over, bijvoorbeeld, relevante industriesectoren) waarvan wij van mening zijn dat u deze mogelijk interessant vindt (in ieder geval in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren).

Controle gelijke kansen werkgelegenheid: om ons ervan te verzekeren dat onze wervingsprocessen overeenkomen met ons engagement om gelijke kansen te creëren. Bepaalde gegevens die wij over u verzamelen (in toepasselijke omstandigheden en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving) vallen onder het kopje “diversiteitsgegevens”. Dit kan informatie zijn over uw geslacht, invaliditeit, leeftijd en/of sociaal-economische achtergrond. Sommige van deze gegevens worden beschouwd als 'gevoelige' persoonsgegevens en hierop is dan ook een strengere gegevensbescherming van toepassing. Waar dit door de wet wordt vereist, zullen wij uitdrukkelijk om uw toestemming vragen alvorens deze gegevens te gebruiken. Waar dit van toepassing is en in overeenstemming met plaatselijke wet- en regelgeving zullen wij deze gegevens gebruiken om onze Cliënten te voorzien van een gevarieerde pool aan gekwalificeerde kandidaten. We kunnen deze gegevens ook openbaar maken (geanonimiseerd indien van toepassing) aan Cliënten wanneer dit contractueel vereist is of wanneer de Cliënt specifiek om dergelijke gegevens vraagt, om het hen mogelijk te maken te voldoen aan hun eigen werkgelegenheidsprocessen of aan wettelijke vereisten - echter, nogmaals, uitsluitend in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke wetgeving. Ook kunnen wij gevoelige persoonsgegevens over u verzamelen, zoals gezondheidsgerelateerde informatie of details van mogelijke strafrechtelijke veroordelingen als dit van toepassing is in overeenstemming met plaatselijke wetgeving en vereist is voor de functie waarvoor wij u werven. Wij zullen dit nooit doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

GEGEVENS VAN CLIËNTEN

Over het algemeen gebruiken wij gegevens van Cliënten voor de volgende doeleinden:
(1) Wervingsactiviteiten: om onze diensten te verlenen aan uw organisatie; om onze relatie te onderhouden met u en uw organisatie; en/of voor onze andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het creëren van geanonimiseerde datasets voor onderzoek, statistieken en analyses, het creëren van kennisoverdracht (zoals een whitepaper), het vaststellen van de doeltreffendheid van onze diensten, en/of het uitbreiden, personaliseren en verbeteren van onze kenmerken, producten en diensten; en
(2) Marketingactiviteiten: om u informatie toe te sturen (zoals rapportages, promoties, onderzoek, whitepapers en uitnodigingen voor evenementen) waarvan wij van mening zijn dat u deze mogelijk interessant vindt (in ieder geval in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren).

GEGEVENS VAN REFERENTEN

Wij gebruiken de gegevens van Referenten om uw opinie te verkrijgen over kandidaten als onderdeel van het verlenen van onze diensten aan onze Cliënten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen betreffende onze diensten waarvan wij menen dat deze interessant voor u kunnen zijn als potentiële Kandidaat of Cliënt.

GEGEVENS VAN BRONNEN

Wij maken gebruik van brongegevens om informatie over potentiële kandidaten te identificeren en te verzamelen in het kader van de diensten die wij leveren aan onze Cliënten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen betreffende onze diensten waarvan wij menen dat deze interessant voor u kunnen zijn als potentiële Kandidaat of Cliënt.

GEGEVENS VAN LEVERANCIERS

Over het algemeen gebruiken wij gegevens van leveranciers: (i) om uw gegevens in onze database op te slaan (en indien nodig bij te werken), zodat we met u contact kunnen opnemen in samenhang met onze overeenkomst; (ii) om ondersteuning en diensten van u te ontvangen; (iii) om bepaalde wettelijke verplichtingen uit te voeren; (iv) om ons te helpen toepasselijke marketingcampagnes op de doelgroep te richten; en (v) om ons te helpen wettelijke claims vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

3. GEGEVENS VERZAMELD VIA ONZE WEBSITE

Dit gedeelte betreft persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken via onze website in onze normale gang van zaken, zoals in samenhang met onze evenementen en marketingactiviteiten.

3.1  Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens die u ons aanlevert: Op bepaalde delen van onze website kunt u worden gevraagd vrijwillig persoonsgegevens op te geven; zo kunnen wij u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, en telefoonnummer) om vragenlijsten in te vullen, om u in te schrijven voor marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven), om vragen in te dienen, en/of op een andere wijze met ons te communiceren. Ook offline kunnen we persoonsgegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een van onze evenementen bezoekt. U bent niet verplicht Lexius Staffing van gegevens te voorzien of deel uit te maken van Diensten die wij bieden. Als zodanig beschouwen wij alle gegevens die wij direct via u verzamelen als vrijwillig aangeleverd. Echter, als u bepaalde gegevens niet aan ons wilt aanleveren, is het mogelijk dat u uzelf beperkt in het deelnemen aan onze diensten.

Gegevens die we automatisch verzamelen: Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen vanuit uw systeem. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kunnen deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens die vallen onder de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. Bij zulke automatisch verzamelde gegevens kan het onder andere gaan om uw IP-adres, type apparaat, uniek apparaat-identificatienummer, type browser, algemene geografische locatie (bijv. land of stad) en/of andere technische gegevens. Wij kunnen ook gegevens verzamelen over hoe uw apparaat communiceert met onze website, waaronder de pagina's of gedeelten die zijn bezocht en links waarop is geklikt. Door deze gegevens te verzamelen, hebben wij meer inzicht in waarom mensen onze website bezoeken, waar zij vandaan komen, en welke inhoud van de website voor hen interessant is. We gebruiken deze gegevens voor interne analyses en om de kwaliteit en relevantie van de website voor bezoekers te verbeteren. Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare tracking-technologie, zoals hieronder verder wordt uitgelegd in de rubriek “Cookies en vergelijkbare tracking-technologie“.

Sociale media-widgets: Op onze website staan features van sociale media, zoals sociale media-widgets die linken naar een sociale media-website of die u toestaan inhoud van de website te delen. Deze features kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze website en kunnen een cookie installeren om te zorgen dat de functionaliteit normaal functioneert. Features van sociale media, zoals widgets, worden geleverd door een derde partij of rechtstreeks door onze website. Uw interacties met deze functionaliteiten valt onder het Privacybeleid van het bedrijf dat de widgets beschikbaar maakt.

3.2 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die we via onze website verzamelen bij het uitvoeren van onze gebruikelijke activiteiten voor de volgende doeleinden: (i) om in te gaan op een verzoek dat u bij ons indient, zoals een verzoek om informatie over onze diensten; (ii) om onze website en onze diensten te beschermen en verbeteren; (iii) om de voorkeuren van de websitebezoekers beter te begrijpen; (iv) om statistieken te verzamelen over websitegebruik; (v) om u marketing- en promotiecommunicatie aan te bieden (als dat overeenkomt met uw marketingvoorkeuren); en/of (vi) voor andere zakelijke doeleinden zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het vaststellen van de doeltreffendheid van onze marketing, en het uitbreiden, personaliseren en verbeteren van onze websites, producten en diensten.

3.3 Cookies en vergelijkbare tracking-technologie

Zoals bij vele websites het geval is, maken ook wij gebruik van cookies of vergelijkbare technologie om persoonsgegevens van u te verzamelen en gebruiken.
 

4. ALGEMENE INFORMATIE

4.1 Beheerder van uw persoonsgegevens

Als u een bezoeker van een van onze Website bent, een Kandidaat, een Cliënt, een Referent of een Bron bent, dan is de beheerder van uw persoonsgegevens Executive Search Belgium NV of Executive Search Luxemburg NV, al naargelang het geval.

4.2 Hoe wij uw gegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende soorten derden voor de doeleinden die beschreven staan in deze Kennisgeving:

• Wij delen uw persoonsgegevens zonder voorbehoud binnen Lexius Staffing tussen Executive Search Belgium NV en Executive Search Luxembourg NV. Uw gegevens worden bewaard in Lexius Staffing's wereldwijde database, welke is beveiligd en waartoe alleen werknemers van Lexius Staffing wereldwijd toegang hebben;
• Wij kunnen uw gegevens delen met ieder wetshandhavings-, regelgevend of overheidsorgaan, rechtbank of derde partij wanneer wij menen dat dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving; om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen;
• In het geval van Kandidaten, Referenten en Bronnen kunnen wij uw gegevens delen met Cliënten die uw gegevens dienen te verwerken voor de doeleinden beschreven in deze Kennisgeving;
• In het geval van kandidaten kunnen wij uw gegevens delen met derde partijen die wij hebben aangetrokken om ons diensten te verlenen, zoals het verifiëren van opleidingen, voor zover deze verificatie toepasselijk is en in overeenstemming met plaatselijke wetgeving;
• Evenzo kunnen wij de gegevens van kandidaten delen met Bronnen en Referenten met wie wij samenwerken om onze diensten te verlenen aan onze Cliënten;
• In het geval van Bronnen en Referenten streven wij ernaar uw gegevens niet te delen met de Kandidaten die worden besproken, maar onder beperkte omstandigheden kan het voorkomen dat uw gegevens met hen worden gedeeld;
• Wij kunnen uw gegevens delen met derde partijen (onze Leveranciers) die namens ons diensten leveren (waaronder externe consultants, zakenpartners en professionele raadgevers, zoals advocaten, auditors, accountants, technische ondersteuning en derde partij reisbureaus, leveranciers van uitbestede ICT diensten en leveranciers van documentopslag);
• Wij kunnen uw gegevens delen met een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in samenhang met een voorgestelde koop, fusie, of acquisitie van (een deel van) ons bedrijf, met dien verstande dat wij de koper informeren dat deze uw gegevens enkel mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Kennisgeving staan beschreven;
• Wij kunnen uw gegevens delen met onze marketingpartners om u namens ons e-mails te sturen;
• Wij kunnen uw gegevens delen met iedere andere persoon met uw toestemming.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij uw gegevens niet verkopen aan derde partijen of de gegevens gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden in deze Kennisgeving beschreven.

4.3 Internationaal gegevensverkeer

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar, en verwerkt in, landen andere dan het land waar u woonachtig bent. In deze landen kan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming van kracht zijn die verschilt van de wetgeving in uw eigen land (en deze kan, in sommige gevallen, minder bescherming opleveren).

Sommige van onze derde partij dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen deze verwerkt kunnen worden in elk van de landen waar deze dienstverleners zijn gevestigd. Wij hebben echter toepasselijke veiligheidsstappen ondernomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Kennisgeving. Dit omvat ook het toepassen van de contractuele clausules van de Europese Commissie voor het versturen van persoonsgegevens tussen onze ondernemingen, alsook met derde dienstverleners en partners, waarbij wordt vereist dat al deze partijen de persoonsgegevens die zij verwerken van de EER beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie. Onze standaard contractuele clausules zijn op verzoek beschikbaar.

4.4 Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (als u woonachtig bent in de EER)


Bent u woonachtig in de Europese Economische Ruimte, dan zal de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven afhangen van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. Normaal gesproken verzamelen wij uw persoonsgegevens echter wanneer het verwerken daarvan in ons wettelijk belang is en dat ons belang niet ondergeschikt is aan uw belangen qua gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijhedenn  (bijvoorbeeld in samenhang met onze Diensten, waarbij wij vertrouwen op onze wettelijke belangen om persoonsgegevens te verwerken voor onze wervingsactiviteiten en, indien wettelijk toegestaan, bepaalde marketingactiviteiten). Indien vereist bij de wet zullen wij alleen persoonsgegevens verzamelen wanneer wij beschikken over uw toestemming (bijvoorbeeld als wij gevoelige persoonsgegevens over u moeten verzamelen en verwerken). In sommige beperkte gevallen kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens verwerken en, indien van toepassing en in overeenstemming met plaatselijke wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens, in samenhang met het uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims (bijvoorbeeld wanneer wij juridisch advies nodig hebben in samenhang met procesvoering of wanneer het wettelijk vereist is dat wij bepaalde gegevens openbaar maken of bewaren als onderdeel van een gerechtelijke procedure).

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de wettelijke basis van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op met behulp van de contactgegevens die u vindt in de rubriek “Neem contact met ons op“ hieronder.

4.5 Uw rechten betreffende gegevensbescherming

U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:
• Als u een verzoek wilt indienen voor toegang tot, correctie, bijwerking, of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u dat op ieder gewenst moment doen met behulp van de contactgegevens die u vindt in de rubriek “Neem contact met ons op“ hieronder;
• Wanneer wij worden gevraagd gegevens uit onze database te verwijderen, zal Lexius Staffing een minimale hoeveelheid persoonsgegevens bewaren om toekomstig contact te voorkomen, om een dossier bij te houden van de gegevens die aan onze Cliënten en kandidaten zijn medegedeeld, en voor het behoud van de belangen van Lexius Staffing in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten;
• Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, kunt u daarnaast bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om beperkte verwerking van uw persoonsgegevens, of om de portabiliteit verzoeken van uw persoonsgegevens. Zoals eerder vermeld, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u vindt in de rubriek “Neem contact met ons op“ hieronder;
• U heeft op ieder gewenst moment het recht tot stopzetting van de marketingcommunicatie die wij u toezenden. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven” of “opt-out” die in iedere marketing-e-mail staat die wij u toezenden. Om u uit te schrijven voor andere vormen van marketing (zoals per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens die u vindt in de rubriek “Neem contact met ons op“ hieronder;
• In die zin is het ook zo dat, indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, u op ieder gewenst moment uw toestemming kan intrekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking van uw gegevens voordat u uw toestemming introk, noch is het van invloed op het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd op wettelijke gronden andere dan uw toestemming. Als u uw akkoord met onze privacypolicy vervat in deze Kennisgeving intrekt, kunt u geen deel meer uitmaken van een wervingsproces door Lexius Staffing;
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze wijze van verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte vindt u hier)
Wij komen tegemoet aan alle verzoeken die wij ontvangen van individuele personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

4.6 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens die wij over u verzamelen zolang het wettelijk belang dat wij hierbij hebben, voortduurt (bijvoorbeeld, om diensten aan u te verlenen of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, belasting-, of boekhoudvereisten). Als wij geen voortdurend wettelijk belang uw hebben om uw persoonsgegevens verder te verwerken, dan zullen wij deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een back-up-archief), zullen wij uw persoonsgegevens op een beveiligde manier opslaan en deze isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is. Als u vragen heeft of zorgen over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u kunt vinden in de rubriek “Neem contact met ons op“.

4.7 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Het verzenden van gegevens via het internet is niet geheel veilig of vrij van fouten. Wij nemen echter wel toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging, en vernietiging. De maatregelen die wij nemen zijn voorzien om een mate van beveiliging te bieden die overeenkomt met het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens, en om ons ervan te verzekeren dat uw gegevens veilig en beschermd zijn en alleen toegankelijk voor u en voor diegenen die daartoe zijn geautoriseerd. Als u vragen heeft of zorgen over de veiligheid van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u kunt vinden in de rubriek “Neem contact met ons op“.

4.8 Herzieningen van deze Kennisgeving

Deze Kennisgeving kan van tijd tot tijd door ons worden herzien in antwoord op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Bij een herziening van onze Kennisgeving zullen wij de nodige maatregelen nemen om u te informeren over enige wijzigingen. Van tijd tot tijd kunnen wij aan deze Kennisgeving refereren in andere berichten en verzoeken om toestemming, bijvoorbeeld gerelateerd aan de werving van Kandidaten of vragenlijsten. Onder die omstandigheden zal deze Kennisgeving in aangepaste vorm van toepassing zijn in de betreffende berichten of verzoeken om toestemming. U kunt controleren wanneer de Kennisgeving voor het laatst is herzien door te kijken naar de datum “laatst herzien” die u vindt bovenaan deze Kennisgeving.

4.9 Neem contact met ons op

Het staat u vrij contact met ons op te nemen als u opmerkingen, vragen, klachten, of suggesties heeft met betrekking tot de informatie of handelswijzen die in deze Kennisgeving uiteen worden gezet. U kunt contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar privacy@lexiusstaffing.com. U kunt dit ook per post doen met behulp van de onderstaande contactgegevens:
 

Lexius Staffing                                                                                       Lexius Staffing
Privacy Officer                                                                                       Privacy Officer
Rue de Toulouse 30                                                                              Bd de la Petrusse 124
1040 Brussels                                                                                        2330 Luxembourg
Belgium                                                                                                  Grand-duché du Luxembourg