Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Voor het invullen van tijdelijke juridische vacatures kunt u een beroep op de legal interim service van Lexius Staffing. Wij beschikken over een pool aan ervaren legal interim specialisten met zowel specifieke als meer algemene profielen.

Waarom zou u een beroep doen op een legal interim?

Meestal plaatsen wij legal interim managers voor echt tijdelijke of projectmatige vacatures. Toch kunnen er ook andere redenen zijn waarom juist een legal interim specialist de beste oplossing is voor uw noden. Hier zetten we een aantal redenen op een rij:

1. Plots of gepland vrijkomen van een vacature
Door ziekte van uw huidige juridische specialist kunt u direct geconfronteerd worden met een vacature. In vele gevallen kan een tijdelijke absentie intern opgevangen worden maar bij langdurige ziekte is dat niet mogelijk. Lexius Staffing kan vaak op korte termijn een goede vervanger regelen. Bij zaken als sabbatical of zwangerschapsverlof is meer tijd beschikbaar voor het aanstellen van een interim manager, dat geeft meer tijd en dat is altijd een voordeel omdat onze interim legals vaak in lopende projecten zitten.

2. Extra juridische ondersteuning nodig

Bij sommige projecten is extra specialistische inbreng nodig. Dat kan te maken hebben met een groot project of een belangrijk dossier waarop in korte termijn veel werk verzet moet worden. Denk aan M&A projecten, crisissituaties, etc. Lexius Staffing beschikt over zeer specialistische legal interims die ervaring hebben in dergelijke trajecten.

3. Direct een professional die zich snel kan inwerken

Onze legal interims zijn gewend om van de ene uitdaging naar de andere te gaan. Zij zijn gewend om onder stress te opereren en hebben vaak een enorme bagage aan kennis en ervaring. Een ervaren legal interim kan dus snel operationeel zijn en een interne opleiding is meestal niet nodig.

4. Objectieve visie van specialist

Legal interims kunnen vanuit hun onafhankelijke positie vaak met de juiste out-of-the-box oplossingen komen. Enerzijds hebben zij de ervaring om problemen snel te doorgronden en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Aan de andere kant hebben ze meer vrijheid om hun mening te zeggen. Dat kan vaak tot prachtige resultaten leiden.

Contact en feedback over inzet legal interims

Normaal gesproken nemen wij binnen 1 maand na de aanvang van het interim traject contact op voor een tussentijdse evaluatie. Daarna wordt in overleg bepaald wanneer en op welke wijze nog contactmomenten worden ingepland. Uw feedback nemen wij natuurlijk weer mee in toekomstige plaatsingen.

Op zoek naar de juiste kandidaat?

Zoekt u een Legal of Tax professional die precies past binnen uw profiel? Wij zorgen ervoor: efficiënt, discreet en gericht op uw wensen. Graag maken we kennis met u en uw organisatie zodat we ons een goed beeld kunnen vormen van uw specifieke behoeften.
Neem contact met ons op

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bent u een Legal of Tax professional die de volgende stap in uw carrière wilt zetten? Lexius Staffing gaat graag het gesprek met u aan.
Neem contact met ons op

CV doorzenden

Submit your legal, tax or compliance CV

Zend uw CV! sluiten