Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën - BBI

Antwerpen

De FOD Financiën behoeft geen voorstelling. Het is een uitgelezen werkgever die je toelaat om jezelf te ontwikkelen en om professioneel te evolueren binnen een kader dat flexibele werkuren combineert met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Functie

Als fiscaal specialist bij de BBI, werk je in een multidisciplinair team en behandelt complexe fraudedossiers m.b.t. directe en indirecte belastingen. Volgende taken behoren tot je opdracht:

 • Je analyseert diverse signalen en informatie i.v.m. fiscale fraude (onderzoeksrapporten, klachten, …);
 • Je staat in voor de planning, de voorbereiding en de uitvoering van controles om fraudegevallen op te sporen;
 • Je bepaalt het standpunt van de administratie, de controleaanpak en acties met betrekking tot het fraudedossier;
 • Je analyseert en controleert complexe fraudedossiers om een correcte naleving van wetgeving, reglementen en procedures te verzekeren;
 • Je voert controles ter plaatse uit;
 • Je zoekt pro-actief naar bijkomende informatie, indien nodig vraag je bijkomende inlichtingen op bij de belastingplichtige, bij binnen- en buitenlandse fiscale administraties en bij andere overheden;
 • Je participeert actief aan onderhandelingen met de belastingplichtige en/of hun vertegenwoordigers in het kader van eventuele voorstellen tot regularisatie;
 • Je vertegenwoordigt de BBI tegenover belastingplichtigen tijdens de taxatie om het standpunt van de administratie toe te lichten en te verdedigen;
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken;
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied;
 • Je bent sterk gemotiveerd om een grondige expertise op te bouwen in fiscale fraudebestrijding.

Profiel

Je beschikt over een master in de economie of in de rechten afgeleverd door een Belgiche universiteit of hogere onderwijsinstelling van het lange type en over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in fiscaal-financiële audit, fiscale adviesverlening aan bedrijven, accountancy of de (juridische) behandeling van fiscale fraudezaken.

Aanbieding

De FOD Financiën is een aantrekkelijke werkgever die naast een interessante wedde (Minimum 2.244,13€ netto maandelijkse of 43.307,59 EUR bruto jaarsalaris, reglementaire toelagen niet inbegrepen), ook een waaier aan bijkomende voordelen biedt waaronder:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
 • voordelige hospitalisatieverzekering;
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart;
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
 • allerlei sociale voordelen;
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen;
 • glijdende werkuren in een 38-uren week;
 • mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen;
 • mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk;
 • 26 verlofdagen per jaar

Indien u meer informatie wenst over deze posities, kan dat bij:


Hildegarde Bertin - Adviseur-generaal Gewestelijke directie BBI Brussel
Tel.: 0257/70254 - 0470/770254
E-mail: hildegarde.bertin@minfin.fed.be

of bij:

Jan Helsen - Adviseur-generaal Gewestelijke directie BBI Antwerpen
Tel.: 0257/89705 - 0470/789705
E-mail: jan.helsen@minfin.fed.be

Solliciteren voor een van deze posities kan hier tot 7 mei 2018.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten