Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de correcte behandeling van de financiële consument.

Functie

Onze cliënt wil zijn dienst Enforcement versterken met een Marktanalist. De dienst Enforcement onderzoekt dossiers waarin aanwijzingen zijn vastgesteld van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Het gaat zowel om onderzoeken in rechte als in feite en dit voor de verschillende toezichtsdomeinen van de FSMA. Daarnaast is deze dienst ook belast met het opsporen en opvolgen van onrechtmatige aanbiedingen en leveringen van financiële producten en diensten.

De Auditeur van de FSMA staat aan het hoofd van de dienst Enforcement.

De functie van marktanalist bij de dienst Enforcement houdt in hoofdzaak in dat de betrokkene, in voorkomend geval in samenwerking met andere medewerkers van de dienst, dossier rond marktmisbruik en in het bijzonder rond marktmanipulatie afhandelt.

Verder impliceert de functie ook een grondige kennis van de werking van de financiële markten (werking van het orderboek, beleggingsstrategieën, enz.) alsook van de toegepaste strategieën en de in het kader daarvan vastgestelde gedragingen. Zij houdt ook de vaardigheid in om die strategieën en gedragingen te analyseren en te omschrijven.

Profiel

U beschikt over een masterdiploma met economische of juridische oriëntatie;
U heeft pertinente ervaring, bij voorkeur bij een marktonderneming, een kredietinstelling of een beleggingsonderneming;
U kan zich vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
U heeft analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
U heeft uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
U heeft de vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
U toont aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;

U heeft doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
U heeft zin voor dosering en proportionaliteit;
U hecht belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
U heeft een grondige kennis van het Nederlands en het Frans en goede kennis van het Engels;
U kent de gebruikelijke “Microsoft Office”-toepassingen (Outlook, Word, Excel).

U heeft de kennis van de toepasselijke financiële wetgeving.

Aanbieding

U krijgt de kans de dienst Enforcement van het FSMA te vervoegen, een afdeling die erkenning geniet omwille van de scherpte van zijn juridische analyses et de diepgaande kennis van het financieel reglementair kader.

De vergoeding toegekend door het FSMA is in lijn met de bezoldiging die gangbaar is in het hoger kader van de financiële sector.

Elke medewerker van het FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden  door het beroepsgeheim.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten