Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

 

De FSMA staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen.

Zij staan voor integere financiële markten.

Functie

Vanaf 1 juli 2015 moeten kredietbemiddelaars in consumentenkrediet en hypothecair krediet een inschrijving vragen bij de FSMA. Nadat ze die hebben verkregen, moeten ze de inschrijvingsvoorwaarden permanent naleven. De FSMA zoekt bachelors voor het beheer van deze inschrijvingsdossiers.

Je maakt deel uit van een team met een twintigtal medewerkers. Onder begeleiding van een jurist handel je de inschrijvingsaanvragen van bemiddelaars af en zorg je voor de regelmatige follow-up van de dossiers.

De inschrijvingen zullen verlopen via een nieuw ontwikkelde online-toepassing. De behandeling van het dossier begint op het moment dat de kandidaat alle vereiste gegevens en documenten heeft opgeladen en de inschrijvingskosten heeft betaald. Bij het dossierbeheer ligt de klemtoon op een kritische toetsing aan het geldende wettelijke kader. De dossiers moeten afgehandeld worden binnen de voorziene wettelijke termijnen. Omdat een zeer groot aantal dossiers worden verwacht, is een efficiënte verwerking cruciaal.

Profiel

Diplomavereisten

Een diploma van professioneel bachelor in de rechten, in financiën en bankwezen of in financiën en verzekeringswezen.

 

Specifieke vaardigheden

• Basiskennis van het financieel administratief recht, het vennootschapsrecht en het handelsrecht;

• Vertrouwdheid met de belangrijkste begrippen en praktijken binnen de financiële wereld.

 

Algemene vaardigheden

  • Zich kunnen vereenzelvigen met de taak van de FSMA die gericht is op de bescherming van de financiële consument en de goede werking van het financiële systeem; 
  • Gestructureerde, doelgerichte aanpak; 
  • Kritische kijk, met zin voor dosering en proportionaliteit; 
  • Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden; 
  • Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken; 
  • Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties; 
  • Aandacht voor zelfontwikkeling; 
  • Belang hechten aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken; 
  • Grondige kennis van het Nederlands en mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans; 
  • Goede kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...).

 

Beroepservaring

Een beroepservaring van 1 à 2 jaar ervaring op het vlak van het administratieve beheer van financiële activiteiten is een troef.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Aanbieding

Wij bieden een aangename werkomgeving en werkzekerheid. Je mag tevens rekenen op een zeer compleet financieel pakket.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten