Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Brussel

De FOD Financiën zoekt een dossierbeheeder overheidsopdrachten.

 

Functie

  • Je verzamelt de gegevens of documenten komende van verschillende bronnen om te beschikken over alle elementen voor de behandeling van een dossier;
  • Je maakt het administratief gedeelte van de bestekken op in nauwe samenwerking met de klanten, inclusief alle administratieve documenten met betrekking tot de procedure, met name de nota’s die als bewijs dienen, de evaluatierapporten… ;
  • Je staat in voor de publicaties van offerteaanvragen;
  • Je stelt de gepaste procedure in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen/diensten voor;
  • Je formuleert een advies in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht;
  • Je werkt mee aan de analyse van de offertes;
  • Je legt alle bewijsstukken die vereist zijn voor de ondersteuning van dossiers aan de Inspectie van Financiën en de controle van de vastleggingen voor;
  • Je brengt de directie onmiddellijk op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en stelt een gepast antwoord voor of past de gevolgde praktijk aan als deze het onderwerp vormt van kritiek;
  • Je stelt de correspondentie op in het kader van procedures, ontvangt en beantwoordt vragen of je geeft deze door aan de bevoegde personen;
  • Je volgt de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak op mbt overheidsopdrachten teneinde geen vergissingen te begaan in  de gunningsprocedure (die klachten met zich mee kunnen brengen).

Profiel

U beschikt over een professionele of academische bachelor in de rechten;

Laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2016-2017 worden toegelaten tot de selectie: ervaring is niet vereist.

Aanbieding

Inschrijven voor de selectie kan hier t.e.m. 17 juli 2017 

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten