Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Brussel

De FOD Financiën zoekt een financieel jurist voor de Thesaurie.

Functie

  • Je staat in voor het behandelen van vragen over het toepassen van de normatieve teksten in het domein van het financieel recht afkomstig van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Thesaurie, de directie, de parlementairen, de burgers en het kabinet van de minister.
  • Je neem actief deel aan het beleid van de regering door adviezen voor te bereiden om de Minister en zijn kabinet pertinent te adviseren met betrekking tot de toepassing van het financieel recht en/of door voorstellen van wijzigingen van de reglementering te doen en hierbij rekening te houden met het algemeen belang.
  • Je analyseert de reglementering en beantwoordt de algemene of specifieke vragen van de operationele diensten van de Thesaurie, de minister en zijn kabinet, je brengt adviezen en aanbevelingen uit over de interpretatie en toepassing van de normatieve teksten in het domein van het financieel recht om een uniforme interpretatie van de teksten te verzekeren en om het mogelijk te maken aan de betrokken partijen beslissingen te nemen conform de geldende reglementering.
  • Je neemt deel aan de ontwikkeling, het opmaken en de aanpassing van de normatieve teksten zowel voor het nationaal recht (wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten en administratieve omzendbrieven) als voor het internationaal en Europees recht in het domein van het financieel recht, in functie van de politieke doelstellingen, de socio-economische context en het nationale, Europese en internationale kader. In dit kader neem je eveneens deel aan de onderhandelingen van de reglementering en Europese richtlijnen in het financieel recht om een optimale en coherente aanpassing van de normen te bevorderen en het Belgische standpunt te verdedigen ten opzichte van de verschillende instellingen.
  • Je behandelt de vragen en dossiers met betrekking tot de geschillen afkomstig uit de verschillende operationele diensten van de Thesaurie en neemt hiervoor contact op met de advocaten om deze geschillen te behandelen en op te volgen.

Profiel

  • Diploma: licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
  • Ervaring: geen ervaring vereist.

Aanbieding

Inschrijven voor de selectie tot 25/09/2017, gelieve hier te klikken.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten