Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de correcte behandeling van de financiële consument.

Functie

Onze cliënt wil zijn dienst Centraal inspectieteam versterken met een Auditor. Met gedragsregels worden die bepalingen bedoeld die, in de verschillende wetten het statuut van de financiële instellingen en de financiële tussenpersonen regelen, de loyale, billijke en professionele behandeling beogen van de afnemers van financiële en verzekeringsproducten en -diensten. De inhoud van deze bepalingen verschilt al naargelang de aard van de financiële instellingen of tussenpersoon en van de door hen aangeboden producten en diensten.

Om het toezicht op deze regels verder gestalte te geven wenst de FSMA haar inspectieteam te versterken. Het team toetst de naleving van de gedragsregels bij de instellingen waarop de FSMA toezicht houdt. De bevindingen van de auditors maken het voorwerp uit van een auditverslag dat wordt opgesteld in overleg met het team en de hiërarchie, dat voorafgaandelijk met de leiding van de betrokken instelling wordt besproken en waarvan de opvolging verzekerd moet worden.

Profiel

U beschikt over een masterdiploma rechten ;

U heeft 3 tot 7 jaar evaring als auditor of compliance officer binnen een bank, beleggingsonderneming of verzekeringsonderneming of een revisorenkantoor is een belangrijke troef ;
U kan zich vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
U heeft analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
U heeft uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
U heeft de vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
U toont aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
U heeft doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
U heeft zin voor dosering en proportionaliteit;
U hecht belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
U heeft een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
U heeft de kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel,…) ;
U heeft een sterke interesse in het audit-gebeuren;
U heeft een basiskennis van de MiFID-gedragsregels en de regels m.b.t. verzekeringsdistributie is een troef.

 

Aanbieding

U krijgt de kans de dienst Centraal inspectieteam van het FSMA te vervoegen, een afdeling die erkenning geniet omwille van de scherpte van zijn juridische analyses et de diepgaande kennis van het financieel reglementair kader.

De vergoeding toegekend door het FSMA is in lijn met de bezoldiging die gangbaar is in het hoger kader van de financiële sector.

Elke medewerker van het FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden  door het beroepsgeheim.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten