Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de correcte behandeling van de financiële consument.

Functie

U wordt tewerkgesteld bij de dienst Enforcement. De dienst Enforcement onderzoekt de dossiers waarin aanwijzingen zijn vastgesteld van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een administratieve sanctie. Het gaat zowel om een onderzoek in rechte als in feite en dit voor de verschillende toezichtsdomeinen van de FSMA. Daarnaast is deze dienst ook belast met het opsporen en opvolgen van onrechtmatige aanbiedingen en leveringen van financiële producten en diensten.

Aan het hoofd van de dienst Enforcement staat de auditeur van de FSMA.

Op dit ogenblik zijn in deze dienst de volgende functies vacant :

  • de functie van analist, belast met het verrichten van een eerste analyse van de dossiers die aan de auditeur worden voorgelegd en met het behandelen van de dossiers over onrechtmatige aanbiedingen en leveringen van financiële producten en diensten;

 

  • de functie van (co-)verslaggever, belast, onder leiding van de auditeur, met het analyseren van de dossiers waarvoor een onderzoek is ingesteld, het verrichten van de onderzoeksdaden om de feitelijke gegevens in te zamelen en vanuit juridisch oogpunt te analyseren.

Profiel

U beschikt over een master in de rechten ;
U kan zich vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is ;
U heeft analytisch vermogen en zin voor synthese ;
U heeft uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie ;
U heeft de vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken ;
U toont aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties ;
U heeft doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht ;
U heeft zin voor dosering en proportionaliteit ;
U hecht belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken ;
U heeft een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels ;
U kent de gebruikelijke “Microsoft Office”-toepassingen (Outlook, Word, Excel) ;
U heeft een grondige kennis van de financiële wetgeving ;
U heeft nuttige ervaring, in het bijzonder voor de functie van (co-)verslaggever.

Aanbieding

U krijgt de kans de dienst Enforcement van het FSMA te vervoegen, een afdeling die erkenning geniet omwille van de scherpte van zijn juridische analyses et de diepgaande kennis van het financieel reglementair kader.

De vergoeding toegekend door het FSMA is in lijn met de bezoldiging die gangbaar is in het hoger kader van de financiële sector.

Elke medewerker van het FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden  door het beroepsgeheim.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten