Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de correcte behandeling van de financiële consument.

Functie

Onze cliënt wil zijn juridische dienst versterken met een senior jurist. U zal adviezen leveren ivm de interpretatie van de specifieke wetgeving uit het bevoegdheidsdomein van de FSMA, de principes van administratief recht waarmee het FSMA rekening dient te houden in de uitoefening van zijn bevoegdheden als toezichthouder, alsook mbt de organisatie en de werking van het FSMA.

U zal eventueel ook meewerken aan de voorbereiding en het becommentariëren van wetgevende en reglementaire teksten en aan de begeleiding van administratieve selectieprocedures.

Profiel

U beschikt over een masterdiploma in de rechten afgeleverd door een Belgische universiteit;
Een specialisatie in het economisch recht, het financieel recht of het verzekeringsrecht is een troef;
U heeft minstens 6 jaar ervaring als jurist in een van de drie voornoemde domeinen;
U kan zich vereenzelvigen met de taak van algemeen belang waarmee het FSMA belast is met name met de bescherming van de financiële consument;
U bent nederlandstalig, maar u beheerst ook het Frans en Engels, zowel mondeling als geschreven;
U behandelt dossiers op een gestructureerde wijze en u beschikt over een kritische geest maar ook over zin voor proportionaliteit.

Aanbieding

U krijgt de kans de juridische dienst van het FSMA te vervoegen, een afdeling die erkenning geniet omwille van de scherpte van zijn juridische analyses et de diepgaande kennis van het financieel reglementair kader.

De vergoeding toegekend door het FSMA is in lijn met de bezoldiging die gangbaar is in het hoger kader van de financiële sector.

Elke medewerker van het FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden  door het beroepsgeheim.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten