Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de correcte behandeling van de financiële consument.

Functie

U wordt tewerkgesteld bij de dienst Transversaal toezicht op financiële producten. Samen met de andere medewerkers van de dienst houdt u vooral toezicht op de conformiteit van de gestructureerde financiële producten met het Moratorium van de FSMA op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde financiële producten, en controleert u de reclame voor die producten. Daarnaast controleert u ook de prospectussen over bepaalde bankproducten of derivaten.

Profiel

U beschikt over:

  • een masterdiploma in de rechten met een financiële oriëntatie;
  • minstens drie jaar ervaring in de financiële sector;
  • analytisch vermogen en zin voor synthese;
  • uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
  • de vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
  • aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
  • doelgerichtheid, assertiviteit en argumentatiekracht;
  • zin voor dosering en proportionaliteit;
  • een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;

​Tot slot hecht u belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken en kan u zich vereenzelvigen met de aan de FSMA toevertrouwde taken van algemeen belang.

Aanbieding

U krijgt de kans de dienst HR van het FSMA te vervoegen, een afdeling die erkenning geniet omwille van de scherpte van zijn juridische analyses et de diepgaande kennis van het financieel reglementair kader.

De vergoeding toegekend door het FSMA is in lijn met de bezoldiging die gangbaar is in het hoger kader van de financiële sector.

Elke medewerker van het FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden  door het beroepsgeheim.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten