Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FSMA

Brussel

Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de correcte behandeling van de financiële consument.

Functie

Onze cliënt is op zoek naar een jurist met ervaring (of minstens interesse) in personeelsgebonden taken zoals aanwervingen, loopbaanbeheer, vorming en personeelsadministratie.

Je treedt op als eerste aanspreekpunt en klankbord voor de medewerkers met het oog op een laagdrempelig HR beleid. Je houdt de vinger aan de pols voor medewerkertevredenheid. Daarnaast implementeer je het HR-beleid op de werkvloer.

Je bent tevens het aanspreekpunt voor de leidinggevenden betreffende personeelskwesties in hun afdeling, carrièremogelijkheden, individuele dossieropvolging, en fungeert als klankbord m.b.t. organisatie- en functiewijzigingen.

Je coördineert een aantal HR projecten, bijvoorbeeld de optimalisatie van het opleidingsbeleid en -aanbod en werkt actief mee aan andere HR projecten.

Samen met de HR coördinator en jouw collega’s tracht je om de kwaliteit van het HR beleid te blijven waarborgen.

Profiel

U beschikt over een masterdiploma in de rechten, een aantal jaren nuttige ervaring in de financiële sector is een troef ;
U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en aandacht voor intermenselijke relaties ;
U kan vooruitplannen en beschikt over een goed organisatievermogen;
U heeft een luisterend oor, u bent proactief en u kan tactvol, diplomatisch en discreet handelen ;
U kan zelfstandig en in teamverband werken;
U beschikt over een goed empathisch vermogen en u wekt vertrouwen;
U heeft een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
U heeft Interesse voor IT-aspecten verbonden aan projecten rond kennisbeheer en leermethodes.

Specifieke vaardigheden

U heeft een uitgesproken interesse voor HR in het algemeen en opleidingen in het bijzonder;
U heeft een voldoende inzichten in de opdrachten van de FSMA en de daaraan gekoppelde kennis en noden.
U heeft een vertrouwdheid met de sociale wetgeving of de bereidheid om dit op korte termijn te verwerven.

Aanbieding

U krijgt de kans de dienst HR van het FSMA te vervoegen, een afdeling die erkenning geniet omwille van de scherpte van zijn juridische analyses et de diepgaande kennis van het financieel reglementair kader.

De vergoeding toegekend door het FSMA is in lijn met de bezoldiging die gangbaar is in het hoger kader van de financiële sector.

Elke medewerker van het FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden  door het beroepsgeheim.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten