Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Vlaanderen en Brussel

De Federale Overheidsdienst Financiën behoeft geen voorstelling. Het is de overheidsdienst die o.m. instaat voor de tijdige en juiste inning van de belastingen.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit is op zoek naar 25 juridisch dossierbeheerders. De plaatsen van tewerkstelling bevinden zich in Brussel en Vlaanderen.

Functie

• Je behandelt en volgt fiscale dossiers op. Je verzorgt de erbij horende correspondentie. Je stelt  zelfstandig documenten op, zoals verslagen en pv’s. Je past de geldende reglementering toe en zoekt indien nodig de correcte informatie op;

• Je werkt mee aan de in ordestelling van dossiers, voert opzoekingen uit in het archief of de beschikbare documentatie, al dan niet op vraag van interne of externe klanten. Daartoe leer je ook werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de FOD Financiën;

• Je bent contactpersoon, ontvangt belastingsplichtingen aan het loket en beantwoordt frequent voorkomende vragen via telefoon. Aan rechthebbenden reik je attesten uit in verband met hun fiscale toestand (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een studiebeurs);

• Je analyseert en controleert (mogelijk ook ter plaatse) de strikte naleving van de reglementering van fiscale zaken en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren en te bestraffen;

• Je organiseert je eigen werk en bepaalt – uiteraard in samenspraak met je chef en collega’s – in welke volgorde je taken zal uitvoeren, wat belangrijk en wat dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je controleert je eigen werk om fouten te vermijden;

• Je bent leergierig en wil levenslang leren. Je volgt de cursussen die je worden aangeboden, je werkt je kennis en vaardigheden constant bij en benut je doorgroeimogelijkheden. Daarbij word je uiteraard gesteund door een goed uitgebouwd intern opleidingssysteem, de opleidingen die je volgt maken daarbij gewoon deel uit van je dagtaak.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Profiel

  • Diploma van hoger onderwijs (graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk;
  • Er is geen ervaring vereist. in functie van je voorkennis wordt in de nodig opleiding voorzien;
  • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma.

Aanbieding

De Federale Overheidsdienst Financiën is een aantrekkelijke werkgever. Hij voorziet een hele reeks voordelen zoals:

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• allerlei sociale voordelen
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
• glijdende werkuren in een 38-uren week
• 26 verlofdagen per jaar
• validatie van relevante ervaring

Daarnaast voorziet de FOD Financiën in een aanvangssalaris dat maandelijks netto min 1.711,40 EUR bedraagt (28.682,75 EUR - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Voor meer informatie over de jobinhoud kan u tevens terecht bij:

HINDRYCKX Filip - Centrumdirecteur Centrum P Brugge
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/78 601
E-mail: filip.hindryckx@minfin.fed.be

Solliciteren voor deze functies doet u tot 14 januari 2019 hier.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten