Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Brussel

De FOD Financiën behoeft geen voorstelling. Het is een uitgelezen werkgever die je toelaat om jezelf te ontwikkelen en om professioneel te evolueren binnen een kader dat flexibele werkuren combineert met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en die o.m. instaat voor de tijdige en juiste inning van de belastingen.

Je hebt interesse in juridische thema’s en bent op zoek naar een job met een maatschappelijke meerwaarde? Je gaat graag procesmatig en gestructureerd te werk en bent overtuigd van het belang van een correcte dienstverlening? Je werkt graag in teamverband maar ook zelfstandigheid schrikt je niet af? Dan ben je geknipt voor een juridische functie binnen FOD Financiën. Ben je benieuwd naar hoe jij concreet mee kan schrijven aan dit verhaal? Lees dan zeker verder en ontdek zo welk takenpakket perfect bij je past.

Functie

Invorderingsteam van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering

 • Je start invorderingsdossiers op bij burgers of ondernemingen die niet spontaan hun belastingen, taksen en rechten betalen. Je draagt er op deze manier toe bij dat onze maatschappij de nodige middelen heeft om tal van waardevolle projecten te kunnen realiseren (onderwijs, goede infrastructuur, sociale voorzieningen,…);
 • Je verzamelt zelfstandig de nodige informatie om invorderingsacties te kunnen ondernemen en indien nodig vorder je in via gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Je past hierbij de - door onze FOD ontwikkelde - invorderingsstrategie toe;
 • Je staat afbetalingsplannen toe binnen het kader van de bevoegdheden op het niveau van het team en neemt bewarende maatregelen indien nodig;
 • Je behandelt ook dossiers die niet-invorderbaar zijn gebruikmakend van de voorziene procedures binnen de invorderingsstrategie;
 • Je beantwoordt telefonisch, per e-mail of per brief vragen van burgers of ondernemingen.

Kan je jezelf terugvinden in dit takenpakket? Dan is werken binnen een invorderingsteam van onze Algemene Administratie van de Inning en Invordering echt iets voor jou!

 

Juridische dienst van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering

 • Je behandelt verzoeken van externe en interne klanten zoals vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden;
 • Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op. Hiertoe evalueer je onder andere de betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten;
 • Je verwerkt dossiers invorderingsbijstand met het buitenland. Je analyseert de verzoeken van de ontvangers en de buitenlandse overheden. Je evalueert welke invorderingsacties je dient te ondernemen en correspondeert met zowel Belgische als Buitenlandse overheden.

Kan je jezelf terugvinden in dit takenpakket? Dan is werken binnen een juridische dienst van onze Algemene Administratie van de Inning en Invordering echt iets voor jou!

 

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke dossiers;
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen binnen je vakgebied en je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering;
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, je volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie voor hoven en rechtbanken;
 • Je krijgt veel informatie om te behandelen. Met het oog op efficiënte en effectieve acties, kan je adequate conclusies trekken door de juiste informatie op te zoeken en te analyseren;
 • Je blijft op de hoogte van evoluties op het vlak van Fiscaliteit. Je volgt daarbij de voorziene cursussen en je doet binnen je team aan kennisdeling.


Kan je jezelf terugvinden in dit takenpakket? Dan is werken bij onze Algemene Administratie van de Fiscaliteit iets voor jou. Onder het tabblad ‘Werkgever’ kan je meer informatie vinden over de teams waarin je kan terechtkomen.

Bij de uitoefening van deze functies kom je in contact met het publiek.

Profiel

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist;
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemeen bachelor. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een bachelor behaald in de studierichting rechten in een hogere of universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist;
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

Aanbieding

Loon

 • Minimum aanvangswedde: 1.754,54 EUR netto maandelijkse wedde (28.682,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot validatie van relevante ervaring

Hoe solliciteren ?

Solliciteren doe je HIER t.e.m. 19-05-2019

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten