Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Deze vacature is reeds ingevuld

FOD Financiën

Brussel

De FOD Financiën zoekt dossierbeheerder (150 plaatsen - reserverlijst).

De plaatsen zullen zich in Brussel en Vlaanderen (Antwerpen, Brugge, Oostende, Leuven, Lier en Vilvoorde) bevinden. Andere standplaatsen in Vlaanderen zijn niet uitgesloten.

Functie

  • Je behandelt en volgt fiscale dossiers op. Je verzorgt de erbij horende correspondentie. Je stelt zelfstandig documenten op, zoals verslagen en pv’s. Je past de geldende reglementering toe en zoekt indien nodig de correcte informatie op.
  • Je werkt mee aan de in ordestelling van dossiers, voert opzoekingen uit in het archief of de beschikbare documentatie, al dan niet op vraag van interne of externe klanten. Daartoe leer je ook werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de FOD Financiën.
  • Je bent contactpersoon, ontvangt belastingsplichtingen aan het loket en beantwoordt frequent voorkomende vragen via telefoon. Aan rechthebbenden reik je attesten uit in verband met hun fiscale toestand (bijv. voor het verkrijgen van een studiebeurs).
  • Je analyseert en controleert (mogelijk ook ter plaatse) de strikte naleving van de reglementering van fiscale zaken en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren en te bestraffen.
  • Je organiseert je eigen werk en bepaalt  - uiteraard in samenspraak met je chef en collega’s - in welke volgorde je taken zal uitvoeren, wat belangrijk en wat dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je controleert je eigen werk om fouten te vermijden.
  • Je bent leergierig en wil levenslang leren. Je volgt de cursussen die je worden aangeboden, je werkt je kennis en vaardigheden constant bij en benut je doorgroeimogelijkheden. Daarbij word je uiteraard gesteund door een goed uitgebouwd intern opleidingssysteem, de opleidingen die je volgt maken daarbij gewoon deel uit van je dagtaak.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek.

Maatschappelijke relevantie van de functie:

Je draagt ertoe bij dat iedereen zijn bijdrage levert door een tijdige en juiste heffing van de belastingen, je zorgt ervoor dat elke belastingsplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat dit op een correcte en billijke wijze gebeurt zodat deze middelen optimaal kunnen worden ingezet voor het maatschappelijk belang.

Profiel

Bachelor in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist.

Aanbieding

Inschrijven voor de selectie tot 23/10/2017, gelieve hier te klikken.

CV doorzenden

Zend uw CV!

Zend uw CV! sluiten