Zum Inhalt springen
Achtung: Um die Nutzererfahrung auf dieser Website zu verbessern, verwenden wir Cookies. Ich stimme zu Ich stimme nicht zu

Diese offene stelle würde bereits besetzt

Brüssel

De Federale overheidsdienst financiën is momenteel op zoek naar 6 nederlandstalige fiscaal juristen.

Voor meer informatie over de functie en de aanwervingsprocedure, kan je je inschrijven voor een infosessie op maandag 6/2/17 (om 17u). Deze vindt plaats in het North Galaxy gebouw, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel (vlakbij het treinstation Brussel-Noord). Je kan je inschrijven t.e.m. vrijdag 3/2/17. Je stuurt hiervoor een mail naar infojobs@minfin.fed.be en je vermeldt als onderwerp ‘Informatiesessie 7/2/17 – Jurist BEO’.

Funktion

1. Je stelt normatieve teksten op in het rechtsgebied Financiën afhankelijk van nieuwe doelstellingen, institutionele eisen en de ontwikkeling van het recht; je analyseert de doelstellingen en de context waarin de redactie of de aanpassing van een normatieve tekst plaatsvindt en je analyseert bestaande teksten.
2. Je zorgt voor het ontwerp, de uitwerking en aanpassing van normatieve, hoofdzakelijk wetgevende teksten, zowel in nationaal recht als in internationaal en Europees recht binnen de domeinen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is, en dit op basis van de beleidsdoelstellingen, de sociaal-economische context en het nationaal en internationaal kader in het bijzonder.
3. Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de minister en zijn kabinet, van parlementsleden, het management, openbare organisaties en diverse overheden (nationaal en internationaal) betreffende de concrete doelstellingen en algemene interpretatie van normatieve teksten.
4. Je neemt deel aan vergaderingen met diverse instanties (meer bepaald het kabinet en het management) inzake de oriëntaties en de concretisering van de normatieve teksten, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak, over diverse nationale en internationale instrumenten met als doel de invoering van optimale normen te bevorderen en de standpunten van België in verschillende instellingen te verdedigen.
5. Je houdt jezelf proactief op de hoogte over de kennis van het rechtsgebied en van de sociaal-economische context ervan.
6. Je behandelt vragen en dossiers van organisaties en diverse overheden over de algemene toepassing van de normatieve teksten en je geeft in naam van de minister het meest geschikte antwoord of de meest geschikte oplossing ten aanzien van het algemeen wettelijk kader.
7. Je ondersteunt de beleidsvoorbereiding en de beleidsopvolging door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen teneinde de minister en zijn kabinet, de instanties en de organisaties, relevant advies te geven over de doelstelling, de toepasbaarheid en de implementatie van de behandelde rechtsmaterie, en dit steeds rekening houdend met het algemeen belang.

Profil

U beschikt over een licenciaat/master of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie, maar er is geen beroepservaring vereist.
 

Angebot

Meer info over de jobinhoud, kan u bekomen door het sturen van een email naar Georges De Bolle - Adviseur-generaal- Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Contactpersoon FOD Financiën
E-mail: georges.debolle@minfin.fed.be

UW KANDIDATUUR STELLEN VOOR DEZE FUNCTIE DOET U HIER

Lebenslauf senden

Schicken Sie Ihr CV!

Schicken Sie Ihr CV! schließen